Yr Wythnos Rhoi Organau orau eto

English

 

 

Dau berson yn dawnsio mewn fflach-dyrfa ar thema rhoi organau ar ddiwrnod braf yn Windrush Square, Brixton
Dau berson yn dawnsio mewn fflach-dyrfa ar thema rhoi organau ar ddiwrnod braf yn Windrush Square, Brixton

Wrth i ni edrych yn ôl ar yr Wythnos Rhoi Organau eleni, hoffem ddiolch o galon i bawb a gymerodd ran.

P’un ai ydych chi wedi mynd ati i oleuo adeilad neu droi eich hun yn binc, cymryd rhan yn y Race for Recipients, cymryd rhan mewn gweminar, gwrando ar Heart Breakfast neu, yn bwysicaf oll, cadarnhau eich penderfyniad i roi organau; diolch yn fawr!

Nod Wythnos Rhoi Organau yw mynd i’r afael â’r prinder rhoddwyr organau, drwy annog pobl i gadarnhau eu penderfyniad ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG.

Rydym wedi gosod targed heriol i ni ein hunain, ac er nad ydym wedi cyrraedd y targed hwn eto, rydym wedi llwyddo i gael effaith enfawr yn barod.

Gyda’ch help chi, rydym wedi llwyddo i wneud y canlynol...

  • Cael 16,000 o bobl yn cofrestru i roi organau, ac mae’r niferoedd yn parhau i gynyddu!
  • Goleuo dros 150 o adeiladau ledled y Deyrnas Unedig
  • Treblu nifer yr ymweliadau â’n gwefan
  • Sicrhau bod stori am roi organau wedi cael sylw mewn 1000 a mwy o erthyglau yn y newyddion, ar y teledu ac ar y radio
  • Llenwi’r cyfryngau cymdeithasol gyda straeon gan bobl sy’n frwd dros roi organau, pobl a gafodd fudd o roi organau, yn ogystal â straeon anhygoel gan bobl a roddodd organau i’w hanwyliaid

Fe wnaethom hefyd ddangos pa mor gyflym yw’r broses o gadarnhau eich penderfyniad ar-lein, a hynny drwy ambell her chwaraeon hwyliog. Sylwch: dim ond dau funud mae’n ei gymryd i gadarnhau eich penderfyniad!

Ond, mae rhagor o waith i’w wneud eto. Mae tua 7000 o bobl yn dal i aros am drawsblaniad organ, gan gynnwys dros 200 o blant.

Os nad ydych chi wedi cadarnhau eich penderfyniad i roi organau, gwnewch hyn nawr, a rhannwch eich penderfyniad gyda’ch teulu. Dyma’r peth gorau wnewch chi heddiw.

Pont Castell Caeredin, wedi’i goleuo’n binc ar gyfer Wythnos Rhoi Organau
Pont Castell Caeredin, wedi’i goleuo’n binc ar gyfer Wythnos Rhoi Organau

Mwy o wybodaeth am roi organau