Dod yn rhoddwr byw

Get information in English

Ledled y DU, mae mwy na 1,000 o bobl bob blwyddyn yn rhoi aren neu ran o’r iau tra byddan nhw’n dal yn fyw i berthynas, ffrind neu rywun nad nhw’n eu hadnabod.

Rhoi aren byw

Kirit a gafodd aren a’r rhoddwr Meena yn mwynhau mynd am dro gyda’i gilydd
Kirit a gafodd aren a’r rhoddwr Meena yn mwynhau mynd am dro gyda’i gilydd

Arennau yw’r organau a roddir amlaf gan bobl sy’n fyw, a gall unigolyn iach fyw bywyd normal gyda dim ond un aren.

Gall trawsblaniad arennau drawsnewid bywyd rhywun sydd â chlefyd ar yr arennau.

Llwythwch ein taflenni ffeithiau i lawr

Dod yn rhoddwr aren byw

Rhoi iau byw

Susan Lee Clark, a dderbyniodd drawsblaniad iau gyda’i mab, Harry
Susan Lee Clark, a dderbyniodd drawsblaniad iau gyda’i mab, Harry

Mae trawsblaniad rhoddwyr iau byw wedi cael ei wneud yn llwyddiannus yn y DU ers 1995.

Mae llawdriniaeth i drawsblannu’r iau yn llawdriniaeth sy’n achub bywydau i gleifion sydd â chamau terfynol clefyd yr iau.

Llwytho taflen ffeithiau i lawr

Dod yn rhoddwr iau byw

Mwy o wybodaeth