Ydw, yr wyf am roi

Ychwanegwch eich enw at Gofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG ac un diwrnod efallai y byddwch chithau'n gallu achub bywydau.

Y cyfan sydd angen ei wneud yw llenwi'r ffurflen hon gyda'ch gwybodaeth a'ch dewisiadau, a byddwn ni'n gwneud y gweddill.

Ni fydd y ffurflen hon yn cymryd dim mwy na 2 munud i'w llenwi.

Mwy o wybodaeth am eich dewisiadau

 


Ydych chi'n dymuno rhoi eich holl organau a meinwe ?