Siarad gyda’ch anwyliaid


English

 

Rhoi organau yw pan fydd un person yn dewis rhoi organ i achub neu wella bywyd rhywun arall.

P'un a ydych chi'n dewis bod yn rhoddwr organau ai peidio, gofynnir i'ch anwyliaid gefnogi'r penderfyniad rydych chi'n ei gofnodi ar Gofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG.

Gall eich teulu wrthdroi eich penderfyniad

Bob blwyddyn, collir cannoedd o gyfleoedd am drawsblaniadau oherwydd nad yw teuluoedd yn gwybod beth i’w wneud.

Ar bob achlysur, gofynnir i'ch teulu i gefnogi'ch penderfyniad cofrestredig, ac ni fydd clinigwyr byth yn bwrw ymlaen â rhoi organau os yw'ch teulu neu anwyliaid yn gwrthwynebu.

Esboniwch y cyfan

Os hoffech chi roi eich organau

Os dymunwch chi fod yn rhoddwr organau ar ôl i chi farw, mae'n bwysig iawn bod y rhai sydd agosaf atoch chi'n deall ac yn cefnogi'ch dewis.

Os nad ydych chi eisiau rhoi eich organau

Os penderfynwch beidio â bod yn rhoddwr organau, gallwch barhau i helpu'ch teulu trwy gyfnod anodd trwy sicrhau eu bod yn gwybod beth yw eich dymuniadau.

A oeddech yn gwybod?

Mae cleifion Du a De Asia yn aros yn hwy na chleifion gwyn am drawsblaniad, ac er y gall pobl dderbyn trawsblaniad gan rywun o unrhyw ethnigrwydd, daw'r trawsblaniadau gorau gan roddwyr o'r un ethnigrwydd.

Mwy o wybodaeth