Sut i siarad am roi organau

English

 

Gofynnir i'ch teulu bob amser i gefnogi'ch penderfyniad, ond gallant ei wrthdroi os nad ydyn nhw'n siŵr beth rydych chi ei eisiau.

Dilynwch y camau syml hyn i gychwyn sgwrs er mwyn esbonio’r cyfan wrth eich anwyliaid fel eu bod nhw’n deall yn union beth yw eich penderfyniad.

1. Cael y ffeithiau

A woman sitting at a desk with a laptop

Cyn dechrau, darllenwch am roi organau ar ein gwefan.

2. Dewch o hyd i bwynt trafod Two people chat on the sofa

Ceisiwch siarad am rywbeth rydych chi wedi’i weld ar y newyddion neu ar y cyfryngau cymdeithasol, os bydd hynny’n helpu.

3. Ymlaciwch

A father and daughter baking together

Cewch sgwrs dros baned o de, neu wrth dreulio amser yng nghwmni eich gilydd.

4. Siaradwch o’r galon

Byddwch mor onest ac agored ag y gallwch fod, a gwrandewch ar eich gilydd. Nid oes rhaid i chi gytuno!

5. Trafodwch eich credoau

Beth bynnag yw eich ffydd neu'ch credoau, gwnewch nhw'n rhan o'r sgwrs. Cyrchwch gyngor defnyddiol o'n gwefan, neu siaradwch â'ch arweinydd ffydd.

6. Bachwch y foment

Peidiwch ag oedi tan yfory. Os yw’n teimlo fel yr amser iawn, ewch amdani! A chofiwch gynnwys pob aelod o’ch teulu.

Cymorth cyn cychwyn