Sut i siarad am roi organau

English

 

Er bod y gyfraith ynghylch rhoi organau wedi newid i system optio allan mewn sawl rhan o’r DU, byddwn yn parhau i ymgynghori â’ch teulu os yw rhoi organau’n bosibilrwydd.

Gall eich anwyliaid wrthdroi eich penderfyniad os nad ydynt yn siŵr beth rydych chi ei eisiau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn esbonio’r cyfan.

Dilynwch y camau syml hyn i gychwyn eich sgwrs.

1. Cael y ffeithiau

A woman sitting at a desk with a laptop

Cyn dechrau, darllenwch am roi organau ar ein gwefan.

2. Dewch o hyd i bwynt trafod Two people chat on the sofa

Ceisiwch siarad am rywbeth rydych chi wedi’i weld ar y newyddion neu ar y cyfryngau cymdeithasol, os bydd hynny’n helpu.

3. Ymlaciwch

A father and daughter baking together

Cewch sgwrs dros baned o de, neu wrth dreulio amser yng nghwmni eich gilydd.

4. Siaradwch o’r galon

Byddwch mor onest ac agored ag y gallwch fod, a gwrandewch ar eich gilydd. Nid oes rhaid i chi gytuno!

5. Trafodwch eich credoau

Beth bynnag yw eich ffydd neu'ch credoau, gwnewch nhw'n rhan o'r sgwrs. Cyrchwch gyngor defnyddiol o'n gwefan, neu siaradwch â'ch arweinydd ffydd.

6. Bachwch y foment

Peidiwch ag oedi tan yfory. Os yw’n teimlo fel yr amser iawn, ewch amdani! A chofiwch gynnwys pob aelod o’ch teulu.

Cymorth cyn cychwyn