Mae hi'n Wythnos Rhoi Organau


Cymerwch ran, gwisgwch binc a helpwch i achub bywydau.

English

 

 

Ydych chi'n barod am y peth gorau wnewch chi heddiw?

Helpwch ni i annog o leiaf 25,000 o bobl i gofrestru i roi organau am y tro cyntaf.

Cofrestrwch eich penderfyniad i roi organau os ydych chi eisiau bod yn rhoddwr organau, a rhannwch y dudalen hon i’n helpu i gyrraedd ein nod.

Gallai dau funud nawr achub hyd at naw bywyd.​

Gyda’n gilydd, gallwn ni lwyddo

Dyn mewn crys-t pinc yn gweiddi’n gyffrous â’i ddau ddwrn yn yr awyr

Helpwch ni i gyrraedd ein targed o 25,000 o roddwyr newydd a chodwch ein calonnau.

Daliwch ati gyda’r gwaith da!

Llun o galon â brand Rhoi Organau tua hanner llawn

Pam rydym yn ymgyrchu

Mae angen trawsblaniad achub bywyd ar fwy na 7000 o bobl ar hyn o bryd, ond yn anffodus dim ond tua 1400 o roddwyr organau sydd bob blwyddyn.

Sut gallwch chi helpu

Gyda’ch help chi, gallwn ni sicrhau mai dyma'r Wythnos Rhoi Organau orau eto.

Defnyddiwch y lliw pinc a rhannu’r hwyl

Weithiau, mae angen atgoffa pobl i gadarnhau eu penderfyniad am roi organau, a dyna pam mae eich angen chi.

Gwraig â gwallt pinc yn gwenu'n gyffrous

Pinc ydy lliw Cerdyn Rhoi Organau’r GIG, felly er mwyn codi ymwybyddiaeth o roi organau, sef rhodd sy’n achub bywydau, rydym eisiau troi’r byd yn binc gymaint ag y gallwn ni.

Swnio’n hwyl? Cliciwch isod i weld sut gallwch chi gymryd rhan.

Adeiladau a thirnodau sy’n troi’n binc yr wythnos hon

Edrychwch ar ein map i weld a oes adeilad neu dirnod yn troi’n binc yn eich ardal chi.

Rhowch wybod i ni os bydd eich adeilad neu dirnod yn binc yn ystod Wythnos Rhoi Organau a byddwn yn ei ychwanegu at ein map!

Anfonwch e-bost atom

Gwnewch sŵn

Pwrpas Wythnos Rhoi Organau ydy codi ymwybyddiaeth, ac rydych chi’n rhan fawr o hynny.

Yn ystod Wythnos Rhoi Organau, gallwch chi ein helpu drwy wneud y canlynol:

Cadwch ni mewn cysylltiad

Tagiwch ni: @NHSOrganDonor

Defnyddiwch: #WythnosRhoiOrganau #OrganDonation Week

Ymunwch â’r Race for Recipients

The Race for Recipents logo; a graphic which depicts a person threaded through the Organ Donation heart logo

Dydd Sadwrn 16 Medi i ddydd Sul 24 Medi.

Mae Race for Recipients yn her ar gyfer Wythnos Rhoi Organau sy'n cydnabod y rhai sy’n rhoi organau, y rhai sy’n derbyn organau, a’r rhai sy’n aros am drawsblaniad i achub eu bywydau.

Mae’r digwyddiad yn eich herio chi i ddathlu rhoi organau; y rhodd o fywyd, gyda thimau rhoi organau a chynrychiolwyr ledled y wlad.

Eisiau cymryd rhan?

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Race for Recipients

Beth ydy Wythnos Rhoi Organau?

Mae Wythnos Rhoi Organau yn ymgyrch sy’n para am wythnos ac sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn. Ei nod ydy codi ymwybyddiaeth o’r angen parhaus am roddwyr organau.

Po fwyaf o bobl rydym yn eu cyrraedd, y mwyaf o bobl sy’n cofrestru eu penderfyniad i roi organau ar ôl iddyn nhw farw, a’r mwyaf o fywydau rydym yn eu hachub.

Mwy o wybodaeth am roi organau