Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Mwy o wybodaeth am eich dewisiadau

English

 

Cofrestru i fod yn rhoddwr

Mae Cofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG yn cadw cofnod o fanylion pobl a'u dewisiadau o ran rhoi organau. Os hoffech chi fod yn rhoddwr organau ar ôl ichi farw cofrestrwch eich penderfyniad a'ch dewisiadau gyda ni.

Cofrestru i beidio â bod yn rhoddwr

Gallwch ddewis peidio â rhoi eich organau ar ôl ichi farw. Pan fyddwch yn cofrestru gyda ni gallwch nodi'r dewis hwn a byddwn yn ei gadw ar ffeil yn y gofrestr. Gallwch chi bob amser newid eich meddwl a diweddaru eich dewisiadau.

Diweddaru eich cofrestriad

Os ydych chi'n symud i fyw, yn newid eich enw neu'n newid eich meddwl ynglŷn â rhoi organau gallwch chi bob amser ddiweddaru eich cofrestriad gyda'ch manylion newydd a'ch penderfyniad. Cyflwynwch ffurflen ddiweddaru a byddwn yn diweddaru'r gofrestr.

Tynnu'n ôl o'r gofrestr

Rydym yn deall y byddwch efallai am dynnu eich manylion oddi ar y gofrestr. Os ydych yn tynnu eich enw oddi ar y gofrestr ni fydd gennym gofnod o'ch penderfyniad ynglŷn â rhoi organau. Gwnewch yn siŵr bod eich teulu / anwyliaid yn cael gwybod am eich dewisiadau.