Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Mwy o wybodaeth am eich dewisiadau

English

 

Mae Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG yn cadw cofnod o’ch penderfyniad ynghylch rhoi organau.

Mae eich holl opsiynau i'w gweld isod.

Oeddech chi’n gwybod bod y gyfraith rhoi organau yn Lloegr a'r Alban yn newid? Rhagor o wybodaeth

Cofrestru i fod yn rhoddwr

Mae Cofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG yn cadw cofnod o fanylion pobl a'u dewisiadau o ran rhoi organau. Os hoffech chi fod yn rhoddwr organau ar ôl ichi farw cofrestrwch eich penderfyniad a'ch dewisiadau gyda ni.

Cofrestru i beidio â bod yn rhoddwr

Gallwch ddewis peidio â rhoi eich organau ar ôl ichi farw. Pan fyddwch yn cofrestru gyda ni gallwch nodi'r dewis hwn a byddwn yn ei gadw ar ffeil yn y gofrestr. Gallwch chi bob amser newid eich meddwl a diweddaru eich dewisiadau.

Diweddaru eich cofrestriad

Os ydych chi'n symud i fyw, yn newid eich enw neu'n newid eich meddwl ynglŷn â rhoi organau gallwch chi bob amser ddiweddaru eich cofrestriad gyda'ch manylion newydd a'ch penderfyniad. Cyflwynwch ffurflen ddiweddaru a byddwn yn diweddaru'r gofrestr.

Tynnu'n ôl o'r gofrestr

Dewiswch yr opsiwn hwn i dynnu eich enw oddi ar Gofrestr Rhoddwyr Organau y GIG. Os ydych yn byw yng Nghymru neu Jersey, a ddim yn perthyn i grŵp sydd wedi'i eithrio o’r ddeddfwriaeth optio allan, a heb gofrestru eich penderfyniad ynglŷn â rhoi organau, fe fyddwch yn cael eich trin fel petaech yn cytuno i roi eich organau. Caniatâd tybiedig yw'r enw am hyn. Cofiwch ddweud wrth eich teulu os ydych chi’n penderfynu tynnu eich enw oddi ar y gofrestr ac a ydych chi’n dymuno rhoi eich organau.