Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Enwebu cynrychiolydd

Enwebu rhywun i wneud y penderfyniad

Os nad ydych chi eich hun am wneud y penderfyniad ynglŷn â rhoi eich organau, neu os oes gennych gyfarwyddiadau penodol, gallwch benodi rhywun i wneud y penderfyniad hwnnw ar eich rhan.

Os ydych yn marw mewn amgylchiadau pryd y bydd rhodd yn bosib, gofynnir i'r person hwn a ddylai eich organau gael eu rhoi.

Cliciwch yma i gael ffurflen 'Penodi Cynrychiolydd'

gwybodaeth bellach

Register to be a donor