Enwebu cynrychiolydd

English

 

Enwebwch rywun i wneud penderfyniad ar eich rhan ynglŷn â rhoi organau

Os nad ydych chi eisiau gwneud penderfyniad eich hun ynglŷn â rhoi organau, neu os oes gennych chi gyfarwyddiadau penodol, gallwch benodi rhywun i wneud y penderfyniad hwnnw ar eich rhan.

Os byddwch chi’n marw mewn amgylchiadau lle mae’n bosibl i chi roi organau, bydd gofyn i’r person rydych chi’n ei enwebu fel eich cynrychiolydd benderfynu a ddylid rhoi eich organau ai peidio.