Cofrestru penderfyniad i roi

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofnodi penderfyniad i roi rhai neu’r cyfan o’ch organau a’ch meinwe. Rhaid llenwi’r meysydd *

English

Amdanoch chi

Dyddiad geni *
Ar gofnod meddygol fy meddyg teulu, cofnodwyd fy mod yn

Rydym yn gofyn am y wybodaeth hon er mwyn cael eich Rhif GIG yn effeithlon

neu

Eich cyfeiriad

Rhowch eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad. Fe wnawn ni’r gweddill

Newid y chwiliad

Eich manylion cyswllt

Dim ond er mwyn cysylltu â chi ynghylch eich cofrestriad ac os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom y byddwn yn defnyddio’r manylion hyn

Eich dewis chi

Gallwch ddewis roi rhai neu’r cyfan o’ch organau a’ch meinwe

Rwyf am roi *

Beth mae eich penderfyniad yn ei olygu

Drwy ddewis ‘pob un’ mae’n bosib y gallwch chi helpu hyd at naw o bobl drwy roi organau, a mwy fyth drwy roi meinwe. Diolch yn fawr.

Ffydd / credoau

Rydyn ni’n ymrwymo i gefnogi eich ffydd a’ch credoau gydol y broses rhoi organau neu feinweoedd.

Pe baech yn marw, byddwn yn dweud wrth eich teulu fod eich ffydd a’ch credoau yn bwysig i chi, byddwn yn cefnogi eich teulu i siarad â’ch arweinydd yn eich ffydd neu â rhywun sy’n cynrychioli eich system gredoau, a byddwn yn darparu gwybodaeth yn gefn i’r trafodaethau.

Ein hymrwymiad llawn o ran ffydd a chredoau

Byddwn i’n hoffi i staff y Gwasanaeth Iechyd siarad â’m teulu ac unrhyw un arall priodol am sut y gellir bwrw ymlaen i roi organau yn unol â’m ffydd neu’m cred
neu

Gwybodaeth ychwanegol

Dim ond Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG fydd yn defnyddio’r wybodaeth ddewisol hon er mwyn dadansoddi Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac ni chaiff ei chadw gyda’ch manylion cofrestru

Cadarnhau

Something went wrong. Please try again.