Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Newid eich cofrestriad

Newidiwch eich cofrestriad presennol drwy ddiweddaru eich gwybodaeth bersonol neu’ch dewisiadau rhoi. Rhaid llenwi’r meysydd *

English
Amdanoch chi

Rhowch eich manylion newydd

Rhyw *

Eich cyfeiriad

Rhowch eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad. Fe wnawn ni’r gweddill

Teipiwch y cyfeiriad
Eich manylion cyswllt

Dim ond er mwyn cysylltu â chi ynghylch eich cofrestriad ac os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom y byddwn yn defnyddio’r manylion hyn

Eich dewis chi

Gallwch ddewis rhoi rhai neu’r cyfan o’ch organau a’ch meinwe

Ydych chi'n dymuno rhoi eich organau? *

Ydych chi'n dymuno rhoi eich holl organau a meinwe? *

Please select a minimum of one organ or tissue

Drwy ddewis ‘pob un’ mae’n bosib y gallwch chi helpu hyd at naw o bobl drwy roi organau, a mwy fyth drwy roi meinwe. Diolch yn fawr.

Ffydd / credoau

Rydyn ni’n ymrwymo i gefnogi eich ffydd a’ch credoau gydol y broses rhoi organau neu feinweoedd.

Pe baech yn marw, byddwn yn dweud wrth eich teulu fod eich ffydd a’ch credoau yn bwysig i chi, byddwn yn cefnogi eich teulu i siarad â’ch arweinydd yn eich ffydd neu â rhywun sy’n cynrychioli eich system gredoau, a byddwn yn darparu gwybodaeth yn gefn i’r trafodaethau.

Ein hymrwymiad llawn o ran ffydd a chredoau

Byddwn i’n hoffi i staff y Gwasanaeth Iechyd siarad â’m teulu ac unrhyw un arall priodol am sut y gellir bwrw ymlaen i roi organau yn unol â’m ffydd neu’m cred

Gwybodaeth ychwanegol

Dim ond Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG fydd yn defnyddio’r wybodaeth ddewisol hon er mwyn dadansoddi Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac ni chaiff ei chadw gyda’ch manylion cofrestru

Cadarnhau