Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Rydych chi wedi diweddaru eich manylion yn llwyddiannus

Cam 1 - Cwblhawyd

Diolch i chi am gyflwyno eich manylion yn llwyddiannus, rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eich bod chi wedi cysylltu.

Bydd eich cofnod yn cael ei ddiweddaru ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG.

Cam 2 - Siaradwch gyda’ch teulu

Mae’n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod i’ch teulu a ydych chi wedi gwneud penderfyniad i roi eich organau a/neu eich meinwe ai peidio pan fyddwch yn marw. Os yw rhoi’n bosibl ac os ydych chi ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG, byddwn yn rhoi gwybod i’ch teulu eich bod wedi cofrestru ac yn gofyn iddynt gefnogi’r penderfyniad rydych chi wedi’i wneud.

Os ydych chi wedi cofrestru dymuniad i beidio â rhoi, byddwn yn trafod hyn gyda’ch teulu er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn deall nad oeddech eisiau bod yn rhoddwr ac i wirio nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth ddiweddarach am eich penderfyniad.

Ni fydd eich teulu’n gwybod beth ydych chi ei eisiau oni bai eich bod yn dweud wrthyn nhw, felly peidiwch â gadael iddo fod yn sypreis. Helpwch nhw nawr i gefnogi eich penderfyniad ar amser anodd.

Dydyn ni ddim yn anfon Cardiau Rhoddwr Organau newydd at bobl sy’n diweddaru eu cofnod, ond beth am i chi lawrlwytho a rhannu un nawr?

Cerdyn Rhoi Organau y GIG

Dilynwch ni a rhannu eich penderfyniad...

Fedrwch chi achub mwy fyth o fywydau?

Os ydych chi rhwng 17 a 65 oed, gallwch gofrestru i fod yn rhoddwr gwaed.

Cymru | Lloegr | Yr Alban | Gogledd Iwerddon