Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Newid eich manylion

Cofiwch roi gwybod i ni pan fydd eich enw, cyfeiriad neu ddewisiadau rhoi yn newid. Byddwn yn newid eich manylion cofrestru cyfredol. Mae’r meysydd a nodir gyda * yn orfodol.

English
Amdanoch chi

Rhowch eich manylion newydd

Rhyw *

Eich cyfeiriad

Rhowch eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad. Fe wnawn ni’r gweddill.

Teipiwch y cyfeiriad
Eich manylion cyswllt

Dim ond mewn perthynas â'ch manylion cofrestru y byddwn yn cysylltu â chi 

Eich dewis chi

Gallwch ddewis rhoi rhai organau a meinwe neu’r cyfan

Ydych chi'n dymuno rhoi eich organau? *

Ydych chi'n dymuno rhoi eich holl organau a meinwe? *

Please select a minimum of one organ or tissue

Drwy ddewis ‘pob un’ mae’n bosib y gallwch chi helpu hyd at naw o bobl drwy roi organau, a mwy fyth drwy roi meinwe. Diolch yn fawr.

Ffydd / credoau

Cofnodwch a ydych chi am i’n nyrsys arbenigol drafod eich crefydd neu'ch credoau â'ch teulu wrth drafod rhoi organau.

Byddwn i’n hoffi i staff y Gwasanaeth Iechyd siarad â’m teulu ac unrhyw un arall priodol am sut y gellir bwrw ymlaen i roi organau yn unol â’m ffydd neu’m cred

Gwybodaeth ychwanegol

Dim ond Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG fydd yn defnyddio’r wybodaeth ddewisol hon er mwyn dadansoddi Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac ni chaiff ei chadw gyda’ch manylion cofrestru

Cadarnhau