Newid eich manylion ar y gofrestr

Mae llawer o resymau pam y gallai fod angen i chi newid eich gwybodaeth. Efallai y byddwch yn newid eich manylion personol a / neu eich dewisiadau ynglŷn â rhoi organau.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen hon gyda'ch gwybodaeth a'ch dewisiadau, a byddwn ni'n gwneud y gweddill.

Ni fydd y ffurflen hon yn cymryd mwy na 2 munud i'w llenwi.


Ydych chi'n dymuno rhoi eich holl organau a meinwe ?