Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Tynnu eich manylion cofrestru yn ôl

Defnyddiwch y ffurflen hon i dynnu eich penderfyniad oddi ar Gofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG. Os ydych chi’n byw yng Nghymru a heb gofrestru penderfyniad ynglŷn â rhoi organau, fe gewch chi eich trin fel rhywun sydd ddim yn gwrthwynebu bod yn rhoddwr organau. Mae’r meysydd a nodir gyda * yn orfodol.

English
Amdanoch chi

Rhyw *

Eich cyfeiriad

Rhowch eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad. Fe wnawn ni’r gweddill.

Teipiwch y cyfeiriad
Eich manylion cyswllt

Dim ond mewn perthynas â'ch manylion cofrestru y byddwn yn cysylltu â chi 

Gwybodaeth ychwanegol

Dim ond Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG fydd yn defnyddio’r wybodaeth ddewisol hon er mwyn dadansoddi Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac ni chaiff ei chadw gyda’ch manylion cofrestru

Tynnu'n ôl
Cadarnhau