Tynnu fy manylion oddi ar y gofrestr

Tynnu fy manylion oddi ar y gofrestr

Mae tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr yn golygu nad oes cofnod mwyach o'ch penderfyniad ynglŷn â rhoi organau.

Ni fydd yn cymryd mwy na 2 funud i dynnu'r manylion oddi ar y gofrestr.