Tynnu eich cofrestriad yn ôl

Dewiswch y ffurflen hon i dynnu eich enw oddi ar y gofrestr. Bydd hyn yn golygu nad oes unrhyw benderfyniad ynglŷn â rhoi organau wedi’i gofnodi amdanoch chi. Rhaid llenwi’r meysydd *

English

Amdanoch chi

Dyddiad geni *
Ar gofnod meddygol fy meddyg teulu, cofnodwyd fy mod yn

Rydym yn gofyn am y wybodaeth hon er mwyn cael eich Rhif GIG yn effeithlon

neu

Eich cyfeiriad

Rhowch eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad. Fe wnawn ni’r gweddill

Newid y chwiliad

Eich manylion cyswllt

Dim ond er mwyn cysylltu â chi ynghylch eich cofrestriad ac os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom y byddwn yn defnyddio’r manylion hyn

Gwybodaeth ychwanegol

Dim ond Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG fydd yn defnyddio’r wybodaeth ddewisol hon er mwyn dadansoddi Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac ni chaiff ei chadw gyda’ch manylion cofrestru

Tynnu'n ôl

Cadarnhau