Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Cofrestru eich manylion - optio allan o roi organau

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofnodi penderfyniad ar Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG i BEIDIO â rhoi eich organau a’ch meinwe ar ôl i chi farw.  Mae’r meysydd a nodir gyda * yn orfodol.

English
Amdanoch chi

Rhyw *

Eich cyfeiriad

Rhowch eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad. Fe wnawn ni’r gweddill.

Teipiwch y cyfeiriad
Eich manylion cyswllt

Dim ond mewn perthynas â'ch manylion cofrestru y byddwn yn cysylltu â chi 

Gwybodaeth ychwanegol

Dim ond Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG fydd yn defnyddio’r wybodaeth ddewisol hon er mwyn dadansoddi Cofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac ni chaiff ei chadw gyda’ch manylion cofrestru

Cadarnhau