Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Gwrthod rhoi organau

Na, nid wyf am roi

Rydym yn deall mai dewis personol yw'r penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau ar ôl ichi farw. Rydym yn gobeithio rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn ichi allu gwneud y dewis sy'n iawn i chi.

Mwy o wybodaeth am eich dewisiadau

Os ydych yn byw yng Nghymru a heb gofrestru penderfyniad ynglŷn â rhoi organau, fe fyddwch o 1 Rhagfyr 2015 ymlaen yn cael eich trin fel petaech heb unrhyw wrthwynebiad i fod yn rhoddwr organau. Caniatâd tybiedig yw'r enw am hyn.

Os nad ydych am roi eich organau, gallwch gofrestru eich penderfyniad neu ddweud wrth eich teulu / anwyliaid am eich dewisiadau.

Er mwyn sicrhau bod eich penderfyniad yn cael ei ddilyn ar ôl ichi farw mae angen i NHSBT gofnodi eich penderfyniad i beidio â rhoi ar y gofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG, cliciwch yma.