Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Deddfwriaeth Gymreig

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, darllenwch hwn yn ofalus. 

Mae'r gyfraith yng Nghymru wedi newid i ddod mewn system 'optio allan' meddal am ganiatâd i roi organau. Mae pobl sy'n byw yng Nghymru bellach dri dewis:

  • Os ydych chi am roi organau, gallwch un ai gofrestru i fod yn rhoddwr (optio i mewn) ar Gofrestr Rhoi Organau'r GIG neu wneud dim byd
  • Os byddwch chi'n gwneud dim byd, byddwn yn cymryd nad oes gennych chi wrthwynebiad i roi'ch organau.  Caiff hyn ei alw’n gydsyniad tybiedig.
  • Os nad ydych chi am roi organau, gallwch gofrestru i beidio â bod yn rhoddwr (optio allan) ar Gofrestr Rhoi Organau'r GIG

Hefyd, gallwch benodi cynrychiolydd i wneud y penderfyniad ar eich rhan ar ôl i chi farw.

Drwy dynnu eich enw oddi ar Gofrestr Rhoi Organau'r GIG yn gyfan gwbl, rydych nawr wedi rhoi eich hun yn y categori “gwneud dim byd” neu “gydsyniad tybiedig”.

Rhagor o wybodaeth

Register to be a donor

Register not to be a donor