Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Croeso i’r Gofrestr. Nawr dywedwch wrth eich teulu

Mae cofrestru’ch penderfyniad yn ddechrau gwych ond bydd eich teulu’n dal i fod yn rhan o hyn pan ddaw’r amser. Mae’n bwysig, felly, eich bod yn gwneud yn siŵr eu bod yn gwybod yr hyn yr ydych yn ei ddymuno.

Beth sy’n digwydd nawr?

  • Byddwn yn ychwanegu eich manylion a’ch penderfyniad at y Gofrestr Rhoddwyr Organau
  • Byddwn yn anfon llythyr atoch i gadarnhau hyn cyn pen 10 diwrnod
  • Dylech chi nawr siarad â’ch teulu a gwneud yn siŵr eu bod yn gwybod am eich dymuniadau

Cynghorion i’ch helpu i ddechrau’r sgwrs gyda’ch teulu a’ch ffrindiau

Cam 1

Ceisiwch yr amser gorau i siarad. Efallai yn y car neu wrth olchi’r llestri.

Cam 2

Eglurwch eich bod wedi cofrestru’ch penderfyniad i ddod yn rhoddwr
organau.

Cam 3

Dywedwch wrthynt sut daethoch i’ch penderfyniad a sut gallai rhoddi’ch
organau a’ch meinweoedd wella neu hyd yn oed achub bywydau.
Dechreuwch y sgwrs gyda’r bobl sy’n bwysig i chi

Eisiau rhoi mwy?

Pam na wnewch gofrestru i roi gwaed? Gwnewch rywbeth rhyfeddol a dod yn rhoddwr gwaed hefyd.

Mae’n hawdd ac yn gyflym cofrestru ar-lein a gwneud apwyntiad. Mae angen rhoddwyr newydd arnom bob amser.

Cymru | Lloegr | Yr Alban | Gogledd Iwerddon