Organ Donation

Rhoi organau

Mae trawsblaniadau ymysg llwyddiannau mwyaf meddygaeth fodern. Ond mae’r llwyddiant hwn yn dibynnu’n llwyr ar haelioni pobl sy’n barod i wneud ymrwymiad i helpu i eraill fyw ar ôl eu marwolaeth.

Mae dros 16 miliwn o ‘Achubwyr Bywyd’ eisoes wedi ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG ac mae rhagor yn ymuno pob wythnos.

Gall un unigolyn roi bywyd i hyd at wyth o rai eraill, gan arbed golwg dau o bobl. Po fwyaf o bobl sy’n cytuno i helpu i rywun fyw ar ôl eu marwolaeth, y mwyaf o fywydau y gellir eu harbed neu’u trawsnewid.

Gadael dyfodol i rywun

Ceir prinder organau aruthrol. Er bod dros 3,500 o lawdriniaethau trawsblannu wedi cael eu cyflawni’r llynedd, ceir dros 10,000 o bobl o hyd yn y DU sydd angen trawsblaniad. O’r rhain, mae 1000 – 3 y dydd ar gyfartaledd – yn marw bob blwyddyn cyn y gallant gael trawsblaniad oherwydd, yn syml, nad oes digon o organau ar gael.

Gellid arbed llawer o’r bywydau hyn pe byddai rhagor o bobl yn ymuno â’r Gofrestr ac yn dweud wrth eu teuluoedd eu bod eisiau rhoddi.

Os ydych chi eisiau bod yn rhoddwr organau, os gwelwch yn dda, ymunwch â Chofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG (dolen gyswllt i’r tudalennau cofrestru) a gadael i’ch anwyliaid wybod eich dymuniad i roi organau.

I gael rhagor o wybodaeth am roddi organau, mae’r taflenni canlynol ar gael fel ffeiliau pdf y gellir eu llwytho i lawr:

Helpwch ni i ledaenu’r gair am roi organau. Gallwch archebu ein taflenni a’n posteri’n rhad ac am ddim drwy ymweld â’n cyfleuster archebu deunyddiau hyrwyddo ar-lein.

Join the Organ Donor Register 0300 123 23 23