Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Mwy o Wybodaeth am Wrthod Rhoi Organau

Na , dydw i ddim eisiau rhoi.

Rydym yn deall mai dewis personol yw'r penderfyniad i beidio â dod yn rhoddwr organau os ydych yn marw. Rydym yn gobeithio rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol i wneud y dewis sy'n iawn i chi. Dylech ystyried y canlynol:

Mwy o wybodaeth am eich dewisiadau

Os ydych yn byw yng Nghymru a heb gofrestru eich penderfyniad ynglŷn â rhoi organau, fe fyddwch o 1 Rhagfyr 2015 ymlaen yn cael eich trin fel petaech heb unrhyw wrthwynebiad i fod yn rhoddwr organau. Caniatâd tybiedig yw'r enw am hyn.

Os nad ydych am roi eich organau, gallwch gofrestru eich penderfyniad neu ddweud wrth eich teulu / anwyliaid am eich dewisiadau.