Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Mwy o Wybodaeth am Dynnu'n ôl o'r Gofrestr

Rydym yn deall y byddwch efallai am dynnu eich manylion oddi ar y gofrestr. Os ydych yn tynnu eich enw oddi ar y gofrestr ni fydd gennym gofnod o'ch penderfyniad ynglŷn â rhoi organau. Gwnewch yn siŵr bod eich teulu / anwyliaid yn cael gwybod am eich dewisiadau. Os byddwch yn tynnu'n ôl ac wedyn yn newid eich meddwl, gallwch gofrestru eto.

Os ydych yn byw yng Nghymru a heb gofrestru eich penderfyniad ynglŷn â rhoi organau, fe fyddwch o 1 Rhagfyr 2015 ymlaen yn cael eich trin fel petaech heb unrhyw wrthwynebiad i fod yn rhoddwr organau. Caniatâd tybiedig yw'r enw am hyn.

Os nad ydych am roi eich organau, gallwch gofrestru eich penderfyniad neu ddweud eich teulu / anwyliaid am eich dewisiadau.

Mwy o wybodaeth am eich dewisiadau